Топ-100 Şuhrat Barlas: Türk dünyasının vahid ideologiyaya ehtiyacı var

Şuhrat Barlas: Türk dünyasının vahid ideologiyaya ehtiyacı var

Yaxud Türklərin tarixi niyə saxta Hind-Avropa cərəyanına qurban edilir?..
Dünən tanınmış Özbəkistan tarixçisi Şuhrat Salamovun doğum günü idi. Onu bu münasibəti ilə təbrik etdik. Zəmçinin, vəziyyətdən yaralanaraq, Türk dünyasının aktual problemlərinin müzakirəsi üçün də vaxt ayırdıq.
Zənnimizcə, Şuhrat Barlasla söhbətimiz çox maraqlı və əhatəli alındı. Buna görə də, ən kiçik detalları belə qaçırmamaq və dəyərli oxucularımızı da yormamaq üçün müsahibəni hissələrlə yayınlamaq qərarına gəldik.
Beləliklə, bügünkü qonağımız məşhur tarixçi-publisist Şuhrat Salamovdur (Barlas).
Söhbətin birinci hissəsini təqdim edirik.


M: Şuhrat bəy, qısaca Türk dünyası sizin üçün nə ifadə edir?
Ş.B: Qısaca bu "Mənim Dünyam"dır.
M: Sizcə,Türk diasporları birləşə bilib, deyilsə, səbəb? Birdəki heç kəsə sirr deyil ki, hər kəsin ayrı-ayrılıqda öz problemi var. Bu mənada diasporalararası qarşılıqlı anlaşma varmı?
Ş.B: Təbii ki, təhsil, iqtisadiyyat və məişət problemləri var. Regional qarşıdurmalar da mövcuddur. Bu baxımdan, türklər bir-birinin problemlərini başa düşməyə və onların həllinə kömək etməyə çalışır. Bir-birimizin nailiyyətlərinə də sevinirik. Ancaq təəssüf ki, bu işlər sistematik olmur.Sistemli olaraq, vahid gücdə birləşə bilmirik. Bədxahlarımıza qarşı vahid ideologiya əsasında hərəkət edə bilmirik. Bir sözlə, dünya siyasətində, iqtisadiyyatda və humanitar sahədə konsolidasiyamız yoxdur. Hesab edirəm ki, bu, dünya türklərinin vahid konglomeratının olmamasından irəli gəlir. Yəni ideoloji birliyimiz yoxdur. Ona görə bizi birləşdirən bir ideologiyaya ehtiyacımız vardır.
M: Vahid ideologiya deyərkən, nəyi nəzərdə tutursunuz?
Ş.B: Turan ...
Niyə olmasın? Məsələn, ən azından idmanla başlaya bilərdik. Beynəlxalq müsabiqələrdə niyə eyni komanda ilə və tək bayraq altında iştirak etməyək. Anlayıram ki, böyük maneələr olub və olacaq. Ancaq nə olursa olsun, bu istiqamətdə israrla irəliləməliyik.
Düşünürəm ki, Türkün başı üzərində yalnız müqəddəs Göyüzü, ayaqları altında isə ana Torpaq olmalıdır, başqa bir millət və xalq deyil. Gördüyünüz kimi baxışımız da irqçilikdən çox uzaqdır. Yeri gəlmişkən, bədxahlara xatırlatmaq istərdim ki, irqçilik Türk düşüncəsinə tamamən yaddır.
M: Türk dünyasının birləşməsində siyasətçilərin mənfi rolu varmı? Bəlkə insanlar ümumi mədəniyyət və tarix barədə kifayət qədər məlumata sahibi deyillər?
Ş.B: Mənfi rol deyil də, öz tarixinə və mədəniyyətinə diqqətsizlik və laqeyidlik deyək. Amma istənilən halda, nəticə olaraq, dünya Türklərinin mədəni, siyasi və iqtisadi birliyi üçün maneələr formalaşmış olur.
Bəzi insanlar üçün milli özünüdərk, sadəcə, keçmişdən qalma bir yansımadır.
Səbəb olduqca sadədir. Məlumdur ki, müstəmləkiçələr öz işğalına insanları əvvəlcə elmi postulatlar icad etməklə inandırmağa çalışırlar. Daha sonra isə silah gücüylə əldə etdikləri ərazinin insanları arasında nifaq toxumu səpir, dissonans yaradırlar. Nəticədə həmin ərazididə bir-birinə düşmən qruplar formalaşar. Həlli süni şəkildə çətinləşdirilən problemlər ətrafında ehtiraslar qızışır. Başqa sözlə, qədim romalıların məşhur ifadəsində deyildiyi kimi parçalayıb hökm edərlər. Bütün bunlar insan ağlını manipulyasiya etməklə, aldatmaqla, toplumun önəmli şəxslərini  rüşvət yolu ilə ələ almaqla baş verir. Bununla da müstəmləkə siyasətinin əsl mahiyyəti gizlədilər, insanlarda yanlış təsəvvür yaradılar. Hələ mürəkkəb metodlarla yerli ziyalılarda milli məfkurə eroziyaya uğradılarsa, o zaman köləliyin şiddəti daha qorxunc bir vəziyyətə sürüklənmiş olur. Bax, müstəmləkə siyasətinin mahiyyəti elə məhz bundan ibarətdir
M: Əgər konkretləşdirsək, Türk tarixinin aktual problemləri nədir?
Ş.B: Bir çox ölkələrin təhsil müəssisələrində tədris olunan rəsmi türk tarixi əslində saxta bir tarixdir. Bir çox tarixi faktlar ümumi Türk tarixi kontekstindən çıxarılaraq təqdim olunur. Uzun illərdir ki,dünyanın əksər ölkələrinin akademik kürsülərindən türk tarixi köhnə dəbli hind-avropa tezisinə qurban verilir.
Müstəmləkə siyasətinin ilk anlarından avropalı alimlər özlərinin Asiyadakı və Afrikadakı işğallarını legitimləşdirmək, ona haqq qazandırmaq üçün çeşid-çeşid hipotezlər, nəzəriyyələr, terminlər, postulatlar uydurmağa başladılar. Xüsusilə türk tarixi əleyhinə "Ari nəzəriyyəsi", "Ari xalqları", "Hind-Avropa dilləri", "Hind-ari xalqları", "Avrosentrizm" kimi uydurma anlayışlardan geniş istifadə olundu. Bir sözlə,  "Ari nəzəriyyəsi" o dövr alimlərinin ən dəbli hobbisinə çevrildi.
Tarixi hadisələrin saxtalaşdırılması və “Hind-Avropa nəzəriyyəsi”nə qurban edilməsi türk xalqlarının düçüncəsini xeyli yozlaşdırdı.Yəni “Ari postulatı” türklərin manqurtlaşması üçün bir vasitə, sistemli bir mexanizm kimi istifadə olundu. Acınacaqlısı budur ki, bu proses, hələ də davam edir.
M: Gəlin, Türk dünyasının ictimai-siyasi vəziyyətindən danışaq. Tarixçilərin Türk dünyası xalqları arasındakı əlaqələrdə mühüm koordinasiya rolunu oynaya biləcəyinə inanırıq. Ancaq bu da sirr deyil ki, tarixçilərimiz bu məsuliyyəti bölüşməkdə hələ də çətinlik çəkirlər. Belə deyil?
Davamı növbəti yayınımızda...

0/Şərhlər

Previous Post Next Post