Топ-100 Türk dünyası üzərinə həmlə: reallıqlar, yoxsa paranoya

Türk dünyası üzərinə həmlə: reallıqlar, yoxsa paranoya


Anti-türk yürüyüşü: məişətimdən kültürə, elmdən siyasətə gedən yol...
Antitürk yürüşü ve Türk hərəkatı

Dünyada Türklərə, Türk dünyasına qarşı hər hansı bir qərəzli mövqe varmı? Əslində olduqca sadə, amma sadə olduğu qədər də cavabı çətin olan sualdır. Yenə də ona işıq tutmağa çalışaq.
Apardığımız araşdırma sübut edir ki, Avropa, Rusiya, İran, Çin, Hindistan, hətta Amerika kimi dövlətlərdə nəinki siyasət, hətta məişət, kültür, elm səviyyəsində də anti-türk kompaniyaları aparılılmış və bu proses hələ də davam etməkdədir. Həm də əməlli-başlı tarixi kökə malikdir.
Problemin tarixi kökünə enincə, XVIII əsrdən artıq sistematik şəkildə həyata keçirilən anti-türk yürüşünün təməli, Türklərin simasında bir əcinnə formalaşdırmaqla başlayıb. Burada məqsəd öz topluluqlarını Türk dünyasına qarşı kökləmək olub.
Məişət səviyyəsində baş verən bu proses, əslində insanlığın parçalanmasına səbəb olub. Bu da öz növbəsində kültür sahəsində başqa bir bölünməyi tətikləyib. Daha sonra bu prossesin məntiqi davamı kimi Türk mədəniyyətinə hücumlar başlayıb. Mədəniyyətimiz ya inkar edilib, ya oğurlanıb, ya da ona etiraz edilib. İncəsəntədən, Dilçiliyə, Tarixə qədər yol alan, bu inkar, oğurluq və etiraz tədbirləri işin içinə elmin də müdaxiləsinə şərait yaratmışdır. Bundan sonra sistematik həmlələr elmin əlinə geçmişdir.
Böyük Türk dünyası öz üzərində ən ciddi zərbəni dilçilərin həmləsi ilə hiss etmişdir. Belə ki, Türklərin planlı şəkildə geniş Ural-Altay dil ailəsindən, daha sonra isə Altay qolundan uzaqlaşdırılması, son nəticədə onların gücünün böyük bir qismini itirməsinə rəvac vermişdir. Bu tarixin yozlaşdırılması üçün də münbit şərait formalaşdıra bilmişdir. Yozlaşdırılan Tarix isə XXI əsrdə genetiklərin hücumu ilə daha fərqli və qorxunc bir parçalanmanı reallaşdıra bilmişdir. Bu mənada Kazan və digər Rusiya Tatarlarının kimliklərini ümmət üzərindən, müsəlman olaraq, tanıtması və Türk kimliyinə laqeyd münasibət göstərmələri heç də təsadüf deyildir. Buna səbəb genetiklərin haploqurup üzərindən Tatar genlərinin Türklərlə müqayisədə slavyanlara daha çox yaxın olmaları fikrini pompalamalarıdır. Yəni, niyət və məqsədləri bəlli olan müəyyən elm adamları DNA şəcərəsində, tatarların "Rus" ilə ortaq haplogrouplara malik olmasını (R1a + I1 + N1C1 + N1C3 + L + E) əsas götürərək, belə bir qənaət formalaşdırırlar. Başqa sözlə, bu qohumluq əlaqələri təkcə N1C1 və N1C3 üzərindən deyil, həm də I1 haploqurupu üzərindən qurulur. Yəni Rusiyanın dövlət kimi qurulmasında həlledici rol oynayan ant, vened kimi şimal tayfaları ilə tatarlar arasında bağ qurulur və bu ortaq dəyər kimi götürülür. İşin ürəkağrıdan tərəfi Türk elm adamlarının da bu qəbildən olan mübahisələrə həvəslə qoşulmalarıdır. İşin içinə İslam fakihləri və üləmaları daxil olunca, vəziyyət daha da çıxılmaz şəkil alır. 
Türklər qədər öz söykökünü bir bu qədər müzakirəyə açan ikinci bir topluma rastlamaq çox çətindir. Bu gün qazax və qırğızlar arasında dərinləşən kimin Türk, kimin Monqol olması mübahisələri də məhz bu haploquruplar üzərindən gerçəkləşir və qarşıdurmanı inanılmaz şəkildə dərinləşdirir. Halbuki Ural-Alatay dil ailəsinin təmsilçiləri olaraq, belə gərəksiz mübahisələrədən uzaq durmalıydıq. Çünki Avropadan Asiyaya qədər geniş bir arealın, hətta Amerika materikini də əhatə edən böyük bir ərazinin təmsilçiləri kimi həm iqtisadi, həm siyasi zəmində böyük gücə sahib olardıq. Dünya tarixində önəmli bir yer tutan bu geniş ailənin parçalanması olduqca ürəkağrıdıcıdır. Və buna, Dur!- deyən bir siyasətə start verilməlidir. XXI yüzildə həyata keçirilən anti-türk yürüşünə elə bu haploquruplar üzərindən Türk hərakatını başlamaq olduqca vacibdir. İnanmaq istərdik ki, bizə qarşı səf tutmuş bu qaragüruha layiqli cavablarını verməkdə bu dəfə gec qalmayacağıq. Yoxsa, “parçala və hökm et!”-siyasəi bizi autosom və mitoxondriya xromosomlarına qədər parçalayacaq. Yəni Ana nüvəmizin taleyi qaranlığa gömülə bilər!
Sonda geniş kütlənin anlaması üçün haploqurupların qısa izahını əlavə edirik:
J2 = 24% - Qafqaz, Qərbi və Orta Asiya
R1b = 14,7% - Qərbi Avropa, Azərbaycan, Başqırdıstan, İran və Şərqi Anadolu
G = 10.9% - şimal-qərb Qafqaz xalqları
J1 = 9% - Ərəbistan yarımadası ilə şimal-şərq Qafqaz
R1a = 6.9% - Müxtəlif Orta Asiya, Hindistan və Şərqi Avropa icmaları
I1 = 3.3% - Skandinaviya, Tatarıstan
I2 = 2.0% - Orta Avropa və Balkan populyasiyaları
K = 4.5% - Asiya populyasiyaları
L = 4.2% - Cənubi Asiya populyasiyaları
N = 3,8% - Fin-Uğur (Qədim Hun), Sibir və Altay xalqları
T = 2.5% - Aralıq dənizi və Cənubi Asiya əhalisi
Q = 1.9% - Şimali Altay və Şərqi Sibirin əhalisi
C = 1.4% - Monqol əhalisi
Şahin Əli Oğlu

0/Şərhlər

Previous Post Next Post