Топ-100 Dolların dünyanda əsas ehtiyat valyutası kimi hegominluğu dövrü başa çatır?

Dolların dünyanda əsas ehtiyat valyutası kimi hegominluğu dövrü başa çatır?


 covid-19 və dollar
Taleyüklü bu suala birmənalı cavab vermək olduqca çətindir. Lakin Amerikanın maliyyə dairələrində bilinən sadə bir həqiqət var, Birləşmiş Ştatların həyat standartları xeyli aşağı düşüb və o öz cazibəliyini sürəkli itirməkdədir. Əslində bu problemin əlamətləri xeyli əvvəllərdən müşahidə edilməkdə idi.
Bu günlərdə "Bloomberg" özünün bir iqtisadi təhlinin nəticələrini açıqlayıb. Olduqca diqqətçəkən bu analizdə ABŞ əhalisinin əmanətlərinin xalis milli gəlirdəki payının təkcə 2020-ci ilin birinci kvartalında 1,4% aşağı düşdüyü qeyd olunur. Bu ölkədəki dərin infilyasıyanın ən önəmli tətikləyici səbəblərindən biri kimi göstərilir.
Amerika bir dönəm yaranmış bu vəziyyətdən çıxmaq, ABŞ-ın dünyadakı hegemon dövlət mövqeyini, dolların əsas maliyyə vəsaiti rolunu qorumaq üçün ölkəyə cəlb etməyə çalışdığı xarici sərmayə də yetərsiz oldu.
Digər dövlətlərin dollarla həyata keçirdikləri ticarət əməliyyatlarına tətbiq etdiyi sərt beynəlxalq tədbirər də nəticəsiz qaldı. Sonluq göz qabağındadır.
Nəhayət, koronavirus...
Covid-19 ölkədəki bu iqtisadi krizisə hər nə qədər öz mənfi təsirini göstərsə də, lakin onun maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılmasında, yəni yastıq altında saxlanılan vəsaitlərin yenidən dövriyyəyə daxil olmasında müsbət rol oynadı. Başqa sözlə, dövlət sanki qeyri-qanuni “daxili borclanma”ya əl atdı. Bunu ölkənin maliyyə vəziyyətinin nəfəslənməsində bir stimul kimi də başa düşmək olar. Əslində isə buna borclanma demək olmaz. Bu yaranmış büdcə açığının maliyyələşdirilməsi üçün əhalinin əlindəki sərmayənin qəsbidir.
Bununla belə, mütəxəssislər ABŞ-da federal büdcə açığının 2020-ci ildə 17,9% səviyyəsində olacağını, bu göstəricinin 2021-ci ildə 9,8%-ə düşəcəyini bildirirlər. Birləşmiş Ştatlarda yaranmış mövcud vəziyyəti hər nə qədər Trump hakimiyyətinin yarıtmaz fəaliyyəti ilə bağlasalar da, əslində Federal büdcə kəsiri hələ 20-ci əsrin 80-ci illərindən davamlı özünü biruzə verməkdədir. Yəni ö dövrdən üzübəri xərclər gəlirləri həmişə üstələyir.


0/Şərhlər

Previous Post Next Post